מציאת עורך דין בשני שלבים פשוטים
LawFind »אסף דוק - עורך דין פלילי »מאמרים
אסף דוק - עורך דין פלילי
עו"ד אסף דוק עוסק בייצוג חשודים ונאשמים בדין הפלילי על כל רבדיו וערוך למתן מענה מיידי ומקצועי 24 שעות ביממה.
כתובתנו:
נחלת יצחק 32 תל אביב
איזורי שירות בארץ:
איזור השרוןאיזור המרכזאיזור ירושליםאיזור השפלהאיזור הדרום
  • שרון
  • מרכז
  • ירושלים
  • שפלה
  • דרום

הימורים באינטרנט - מותר או אסור?

היחס החברתי לסוגיית ההימורים בישראל הוא אמביוולנטי. מחד גיסא, החברה מאפשרת יצירת מסגרות הימורים לגיטימיות ואף מעודדת את השימוש בהן, תוך שהיא נהנית מריווחיהן (מפעל הפיס והמועצה להסדר ההימורים בספורט). מאידך גיסא, המחוקק אוסר סוגים אחרים של הימורים ואף מבקש להחמיר את הענישה בגינן מעת לעת.

הימורים לא חוקיים מכונים משחקים אסורים, ומוגדרים כמשחק שבו אדם עשוי לזכות בכסף או בשווה כסף לפי תוצאות המשחק, כאשר תוצאות אלו, תלויות יותר בגורל, מאשר בהבנה או ביכולת כלשהי (ראו סימן י"ב לחוק העונשין). יתרה מכך, החוק אף אוסר על הצעה או מכירה של "כל דבר" הבא "להעיד על זכות להשתתף בהגרלה או בהימור".

עיקרה של העבירה נעוץ בעצם ההשתתפות במשחק האסור ואין זה משנה עד כמה היה תפקידו של האדם ששיחק במשחק האסור תפקיד אקטיבי או תפקיד פסיבי, וכן אין זה משנה מה היו כללי המשחק ותוצאות המשחק.

תביעה נושאת בנטל השכנוע, כי משחק מסוים הינו "משחק אסור", אלא אם המדובר במשחק אסור "שמן המפורסמות הוא" מכוח הפסיקה.

הגרלה: כל הסדר שלפיו ניתן, בהעלאת גורלות או באמצעי אחר, לזכות בכסף, בשווה כסף או בטובת הנאה, והזכייה תלויה בגורל יותר מאשר בהבנה או ביכולת.

משחק אסור: משחק שבו עשוי אדם לזכות בכסף, בשווה כסף או בטובת הנאה לפי תוצאות המשחק, והתוצאות תלויות בגורל יותר מאשר בהבנה או ביכולת.

מקום משחקים אסורים: חצרים שרגילים לערוך בהם משחקים אסורים, בין שהם פתוחים לציבור ובין שהם פתוחים לבני אדם מסוימים בלבד, ואין נפקא מינה אם הם מוחזקים גם למטרה אחרת.
על כל הימור לא חוקי ישנה סנקציה פלילית

סנקציה פלילית על הימורים בלתי חוקיים
לפי חוק העונשין דינו של מי שמשחק משחק אסור עשוי להיות קנס כספי או שנת מאסר, ואילו מי שמארגן או עורך משחק אסור עשוי להיות קנס כספי או 3 שנות מאסר.

הימורים באינטרנט
הימורים באתרי קזינו היושבים על שרתים בישראל
גולש המהמר בקזינו מקוון בישראל עובר עבירה פלילית שדינה קנס או מאסר שנה. כמו כן, אותו גולש מסתכן באיבוד כספו שכן, באם אותו קזינו מקוון ייתפס - לא יהיה לו ממי להשיב את כספו חזרה משום שמשטרת ישראל תסגור את האתר ותחלט את הכספים של מפעילו.

הימורים באתרי קזינו היושבים על שרתים בחו"ל
ב"פרשת קרלטון" קבע בית משפט השלום כי האיסורים העוסקים במשחקים אסורים, הימורים והגרלות בחוק חלים על אתרי הימורים מקוונים המאפשרים לישראלים להמר בהם, ואין נפקא מינה לכך שהשרתים של אתרים אלה נמצאים בחו"ל ושהדין שם מאפשר הימורים – קרי שהדין החל הוא דין מושב הגולש. לעומת זאת, בפס"ד אחר שניתן בבית המשפט השלום נקבע ההיפך – קרי שהימורים באתרי קזינו היושבים על גבי שרתים בחו"ל מותרים. לאור כך, מדובר עדיין בשאלה שנותרה פתוחה לפרשנותו של בית המשפט.

חסימת אתרי הימורים באינטרנט על-ידי המשטרה
לפני מספר שנים, הוציאה משטרת ישראל לספקיות האינטרנט הישראליות צווים מנהליים אשר חייבו אותן לחסום גלישה של ישראלים לאתרי הימורים בחו"ל. בית המשפט העליון קבע בפסק דין תקדימי כי למשטרה אין סמכות להורות לספקי אינטרנט לחסום גישה לאתרי הימורים בחו"ל, זאת לאור העובדה כי "אתר אינטרנט איננו בגדר "מקום", אלא אוסף של מידע ויישומים המותקנים על גבי מחשב המתַקשר עם מחשבים אחרים ברשת האינטרנט. מידע מועבר בין מחשב לבין שרת. המשטרה מוסמכת להורות על סגירה של "מקום" משחקים אסורים, או "מקום" לעריכת הגרלות או הימורים, אך חסימת גישה לאתר אינטרנט אינה שקולה לסגירה של מקום, ואינה באה בגדר ההסמכה; לא במפורש ולא מכללא. מעצם העובדה שהחוק העניק למשטרה סמכות לסגור אתרים פיזיים, אין ניתן ללמוד כי כוונת המחוקק הייתה להרחיב את הסמכות באופן שתינתן למשטרה סמכות "צנזוריאלית", בלי שישנם קווים ברורים להפעלתה. גם אם תכליתם של הצווים – לצמצם את תופעת ההימורים – זהה לתכלית שביסוד הסמכות לסגירה פיזית של מקומות הימורים, הרי שההשלכות של חסימת גישה לאתר אינטרנט הן שונות מבחינת הפוטנציאל לפגיעה בחופש הביטוי ובחופש העיסוק".

הפעלת אתר הימורים באינטרנט או ארגון הימורים באינטרנט
בית המשפט העליון קבע לאחרונה בפסק דין תקדימי כי הסכנה הנובעת מארגון הימורים באינטרנט גדולה אף יותר מארגון הימורים שנערך באופן פיזי (ראו ע"פ 6889/11 מדינת ישראלנ´ אלירן עובד). בית המשפט העליון קבע כי ההימור המקוון חמור מההימור המסורתי במספר פרמטרים מרכזיים:

1. הימור מקוון מאפשר לאנשים להמר בפרטיות מביתם ובכל שעות היממה, זאת בשונה מהצורך להגיע למקום הימור פיזי. במובן זה רשת האינטרנט מאפשרת למארגני הימורים להגיע אל פתח ביתם של מספר בלתי מוגבל של מהמרים.

2. הימורים מקוונים עלולים לחשוף גם קטינים, הפגיעים במיוחד להתמכרות להימורים, שכן ברשת האינטרנט קשה יותר להבחין בין בגיר לבין קטין.

3. קשה יותר להבטיח את יושר והוגנות המשחקים המקוונים, בנוסף קיים חשש כי אתר המארגן הימורים ינצל את המידע הכלכלי שמספק לו המהמר על מנת לגנוב את זהותו.

4. מאפייניו הייחודיים של ההימור המקוון ובכלל זה מהירותו, אופיו הבינלאומי והאנונימיות שלו, יחד עם פוטנציאל ההעברה של סכומי כסף כבירים, עשויים למשוך מלביני הון להימורים באינטרנט, באופן שיקשה מאוד את המעקב אחר התנהלותם הכלכלית.

5. העובדה כי ההימור המקוון מאפשר למהמר להשתמש בכרטיס אשראי בצירוף התחושה הווירטואלית שהוא מעניק, מעצימים את החשש כי המהמר יהמר לא רק על תכולת ארנקו, אלא גם על תכולת חשבון הבנק שלו ושל התלויים בו.


  • חיפוש "על הגוף", המוסדר בפקודת סדר הדין הפלילי [נוסח חדש] התשכ"ט – 1969, (להלן - הפסד"פ) הוא "חיפוש על פני גופו של אדם, בבגדיו או בכליו, שאינו חיפוש חיצוני או פנימי כהגדרתם בחוק סדר הדין הפלילי
  • בעזרתו של עורך דין פלילי שמכיר את תיקון מספר 66 לחוק סדר הדין הפלילי, תוכלו, בתנאים מסוימים, לסגור תיק פלילי גם אם נמצאו ראיות שעל בסיסן אפשר להעמיד אתכם לדין.
פניה ישירה לאסף דוק - עורך דין פלילי
קראתי ואני מסכים לתקנון האתר

סגור