מציאת עורך דין בשני שלבים פשוטים
LawFind »טל מור, עו"ד »מאמרים
טל מור, עו"ד
המשרד מתמחה בתביעות בתחומים נכות כללית, תאונות עבודה, מחלות מקצוע, פטור ממס מסיבות רפואיות, ניידות, שירותים מיוחדים, ילד נכה ועוד.
כתובתנו:
אייבשיץ 6/4 תל אביב 6274111
איזורי שירות בארץ:
איזור השרוןאיזור המרכזאיזור השפלה
  • שרון
  • מרכז
  • שפלה

עו"ד טל מור- נכות כללית

קצבת נכות כללית הינה קצבה המשולמת לצורך הבטחת קיום מינימאלי למי שעקב בעיותיו הרפואיות נפגע כושר עבודתו. מטרת הקצבה היא לפצות את המבוטח על אובדן כושרו לתפקד ולא על עצם קיום הבעיות הרפואיות לכשעצמן. הקצבה מיועדת לאדם מגיל 18 ועד גיל פרישה, שהינו 67 לגברים ו-62 לנשים, אשר בפועל נפגע כושר עבודתו, קרי אין לו הכנסה בפועל מעבודה או שהכנסתו אינה עולה על 45% מהשכר הממוצע במשק (4,090 שח נכון לשנת 2014) או 60% מהשכר הממוצע במשק (5,453 ₪ נכון לשנת 2014) למי שמוגדר כ"נכה קשה" – מי שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 70% לפחות או בשיעור של 40% לפחות על פי סעיף 33 או 91 ברשימת הליקויים.  

לצורך קבלת קצבת הנכות על המבוטח לעמוד בשני תנאים מצטברים. הראשון הוא שיעור נכות רפואית והשני הוא דרגת אי כושר. בשלב הרפואי על המבוטח לעבור סף רפואי של 60% נכות לפחות או 40% לפחות כאשר בגין אחד הליקויים נקבעה נכות רפואית בשיעור של 25% לפחות. על מי שמוגדרת כעקרת בית יש לעבור סף רפואי של 50% לפחות.
הנכות הרפואית הנה משוקללת ולא מצטברת והיא נקבעת על ידי רופא לפי חוק המוסד לביטוח לאומי ותקנותיו. רק אם עמד המבוטח בתנאי הראשון של שיעור נכות רפואית מתאים, יעבור לבדיקת אי כושר. מבוטח אשר שיעור נכותו המשוקללת אינו מגיע לסף זה, אינו עובר את מבחן הנכות הרפואית ולכן תדחה תביעתו לנכות כללית כבר בשלב זה.

בשלב אי הכושר נבדק אם עקב הליקויים הרפואיים המבוטח איבד את כושרו לעבוד לחלוטין או חלקית ולעקרת בית את כושרה לתפקד במשק הבית. ייתכן שמבוטח אשר עבר את הסף הרפואי, לא יזכה בגמלת נכות מאחר שלא איבד 50% מכושרו להשתכר ולכן לא עמד בתנאי המבחן השני.
קצבאות נכות כללית

נכון לשנת 2014 קצבה מלאה ליחיד הינה בשיערו של 2,342 ₪, לה מתווספת קצבה חודשית נוספת בהתאם לאחוזים הרפואיים שנעה בין 252 ₪ ל- 372 ₪.  קצבה חלקית נעה בין 1,405 ₪ ל-1,733 ₪ בהתאם לאחוזי אובדן הכושר. 

על קצבת הנכות ניתן לקבל תוספת תלויים, במידה ואין למבוטח הכנסות נוספות שלא מעבודה, בשיעור של 50% עבור בת/בן זוג ו-40% עבור ילד עד גיל 18, כולל צבא, עד 2 ילדים.
בנוסף לקצבה עצמה, מי שזכאי לקצבה מלאה עשוי להיות זכאי להטבות נוספות מחברת "בזק", מנהל מקרקעי ישראל, רשות המים, קופות חולים, משרד האוצר, משרד הבינוי והשיכון, משרד התחבורה, והרשויות המקומיות.

המוסד לביטוח לאומי ידון בתביעה לקצבת נכות רק משחלפו 90 ימים מן היום בו איבד המבוטח את כושרו להשתכר והכנסתו צומצמה לסכומים המפורטים לעיל, אלא אם מדובר במבוטחים בעלי מוגבלויות קשות שייבדקו ב"מסלול הירוק". ואולם אם ביום ה-91 מקבל המבוטח דמי מחלה ממעסיקו או מקופת גמל, תתחיל זכותו לקצבת נכות רק בתום פרק הזמן שבעדו שולמו לו דמי מחלה. מועד תחילת אי הכושר המוקדם האפשרי הוא 15 חודשים לפני הגשת התביעה.
לא ניתן לקבל עבור אותה תקופה קצבת נכות כללית וקצבת נכות מעבודה ו/או שאירים אלא רק את הקצבה הגבוהה שבניהם.

מניסיוני אנשים רבים נוטים להתבלבל ולהתייאש מהבירוקרטיה הכרוכה בהליך ולכן לוותר על זכויותיהם או לחילופין לטפל לבד בצורה לא מספיק מקצועית ולא לקבל את הזכויות המגיעות להם. אני ממליץ לפנות לעו"ד בעל ניסיון רב בתחום על מנת שזה יבדוק את סיכויי התביעה, ייעץ וילווה את החולה ובני משפחתו לאורך התהליך כולו עד למימוש זכויותיו הרפואיות וקבלת הקצבה לה הוא זכאי.


  • קצבת שירותים מיוחדים משולמת לאנשים אשר זקוקים לעזרה רבה של הזולת בביצוע פעולות היום-יום (לבוש, רחצה, שליטה על הסוגרים, ניידות בבית, אכילה),
  • אנשים בעלי ליקויים ברגליים המגבילים אותם בניידות ואשר נמצאים ברשימת הליקויים המוגדרת זכאים לגמלת ניידות המעניקה להם הטבות שונות, כגון: תו נכה, פטור מאגרת רישוי, קצבת ניידות, הלוואה עומדת (הנחה ממיסים ברכישת רכב חדש),
  • עובדים רבים, המתמודדים עם מחלות רפואיות קשות, סבורים כי אם הם ממשיכים ועובדים ולמעשה לא איבדו את כושר עבודתם אז לא מגיע להם פיצוי ממוסדות המדינה עבור המחלות שלהם. כמוהם, גם פנסיונרים רבים סבורים שאם עברו את גיל הפרישה אז כבר לא מגיע להם פיצוי כספי בגין מחלתם
  • פגיעה בעבודה אינה מסתכמת רק בתאונות עבודה, ישנן גם פגיעות המתפתחות עם הזמן ולא נובעות כתוצאה מאירוע חד ופתאומי. עובדים רבים סובלים ממחלות הנובעות מעבודתם ואינם יודעים לשייך את המחלות לעבודתם ויתר על כך לא מודעים שמגיע להם פיצוי עבור מחלות אלו.
  • תאונת עבודה היא אירוע פתאומי שארע בזמן ובמקום מסוים בו נפגע עובד תוך כדי ועקב עבודתו אצל מעבידו או מטעמו, ובעובד עצמאי תוך כדי ועקב עיסוקו במשלח ידו.
פניה ישירה לטל מור, עו"ד
קראתי ואני מסכים לתקנון האתר

סגור