מציאת עורך דין בשני שלבים פשוטים
LawFind »מגזין משפט בישראל»מגזין מסחרי

מגזין מסחרי

פורטל lawfind מרכז בעבורכם את מרבית הנושאים הקשורים למשפט מסחרי, המאמרים המופיעים בעמוד זה מסכמים את מרבית הסוגיות העיקריות בתחום ומאפשרים לכל אחת ואחד מכם לקבל קצת מידע מעמיק יותר על התחום בבואכם להתמודד עם סוגיות משפטיות כמו רישום חברות, דיני חברות, הגבלים עסקיים, מיסוי חברות, שיעבודים ועוד
 • עבירות רכוש, מהן? ומתי מומלץ להיעזר בעורך דין?עבירות רכוש, מהן? ומתי מומלץ להיעזר בעורך דין?
  עבירת רכוש הינה גניבה שעומדים מאחוריה כוונה ותכנון, במטרה לפגוע באדם או גורם או לשלול ממנו את רכושו שהוא מחזיק בו על פי החוק. דרגות הענישה משתנות על פי חומרת העבירה וניתוח המקרה....

 • היבטי מיסוי בעסקאות קומבינציההיבטי מיסוי בעסקאות קומבינציה
  הסכם הקומבינציה מניב יתרון הן לקבלן או ליזם והן לבעל הקרקע, אולם היא משפיעה באופן ישיר גם על רוכשי הדירות. יש להבחין מתי מדובר במצב שבו רוכש הדירה קונה אותה מאחד הצדדים בהסכם הקומבינציה כאשר תהליך רי...

 • פירוק חברות לפי חוקי המדינהפירוק חברות לפי חוקי המדינה
  על מנת להפסיק חברה מפעול ולפרק אותה מקיומה, יש לקיים תהליכים נבחרים לצורך כך על פי חוקי מדינת ישראל. כדי לפעול באופן המקובל, יש לערב את בית המשפט, ולהסתייע בעורך דין מיוחד לעניין....

 • מה זה ליווי משפטי ומתי הוא נדרש?מה זה ליווי משפטי ומתי הוא נדרש?
  החוק נוגע לכלל התושבים בישראל, כשרצוי שכל תושב ותושב ידע איך להשתמש בזכויותיו החוקיות גם אם אינו מוסמך כמשפטן. ניתן להיעזר בישראל בשירותיהם של עורכי דין פרטיים בתשלום או מטעם עמותות שונות בהתאם לתנאי ...

 • פתיחת חברה חדשה – טיפים להתנהלות משפטיתפתיחת חברה חדשה – טיפים להתנהלות משפטית
  הקמת חברה עצמאית היא חלומם של רבים, וקל יחסית לפתוח עסק או חברה לעומת סגירתה או ניהולה. מסיבה זו, יש להעניק מענה לאתגרים רבים שעולים עם הקמת העסק, לרבות אפשרות להכנסת שותפים, תקנון, היקפי המיסוי ועוד....

 • זכיינות בבתי עסקזכיינות בבתי עסק
  הזכיינות הינה שיטה שיווקית, ניהולית ועסקית שבה חברה מעניקה לזכיין את הזכות לתקופה מוגבלת כדי להשתמש בסימני המסחר שלה ובשיטות העסקיות תמורת תשלום. תנאי הזיכיון יהיו בהתאם לאופיו של העסק....

 • הוצאת רישיון עסקהוצאת רישיון עסק
  הגשה של בקשה לרישוי עסק במועצה המקומית או בעירייה תוביל אחריה לבחינתה כדי לגבש הסכמה עקרונית ולשלוח בקשה לשאר הגורמים המחייבים אישור כמו משטרה, משרד איכות הסביבה, כיבוי אש, משרד הבריאות ועוד. ...

 • הקפאת הליכים ככלי להבראת חברההקפאת הליכים ככלי להבראת חברה
  הבראת חברה עושה שימוש בנכסיה על מנת לשקם אותה, בניגוד להליך של פשיטת רגל או בהכרזה עליה כחברה חדלת פירעון, שבו העסק נסגר. בשני הליכים אלו מקפיאים הליכים, אולם בשני המקרים מדובר על משמעויות שונות....

 • חשוב לחתום על חוזה שותפותחשוב לחתום על חוזה שותפות
  חוזה שותפות הינו הסכם בעל תוקף משפטי עליו הסכימו, הצהירו וחתמו צדדים שיוצרים ביניהם שותפות. בחוזה זה מצויות כל הזכויות והחובות של מי מהצדדים, כולל מידת ההשתתפות בהון וברווחים ואת אופן החלוקה ביניהם....

 • פירוק חברה מטעמי צדק ויושרפירוק חברה מטעמי צדק ויושר
  לפי סעיף 244 בפקודת החברות, פירוקה של חברה יכול להתבצע בידי בית משפט, בפיקוחו או מרצון. באמצעות הפירוק מכנסים את נכסי החברה, ממשים אותם ומחלקים את תמורתם בין נושי החברה....

 • החזקת מניות בנאמנותהחזקת מניות בנאמנות
  זהותו של בעל המניות וגם זכויותיו לעתים שונות הופכות להיות מוסוות משום שיקולים עסקיים שונים – ולכן המניות או חלקן מוחזקות בנאמנות. לפי חוק החברות, ישנה חובת דיווח לחרה אודות דבר נאמנותו....

 • רישום חברהרישום חברה
  לכל אדם ישנה רשות לייסד חברה אם מטרותיה אינן נוגדות את החוק, אינן בלתי מוסריות או נוגדות את תקנות הציבור. כדי לרשום חברה בע"מ אצל רשם החברות נדרשים כמה מהלכים אשר ילוו באופן מקצועי על ידי עורך די...

 • התיישנות תביעה בנקאיתהתיישנות תביעה בנקאית
  אחת הסוגיות היותר בעייתיות בנושא ההתיישנות כלפי תביעות או מעשי עוון הוא הנושא של התיישנות תביעה בנקאית. נשאלת השאלה מה קורה אם יש תביעה בנקאית שעברה התיישנות ומצד שני עדיין נשאר חוב כלפי הבנק?...

 • גניבה והונאה בכרטיס אשראיגניבה והונאה בכרטיס אשראי
  אין צורך בגניבת כרטיס האשראי באופן מוחשי על מנת להשתמש בו בזהות בדויה או גנובה. אחת לזמן מה נחשפת הונאת ענק בכרטיסי אשראי בקנה מידה ומטופלת באופן נוקשה בידי גורמי האכיפה ובבתי המשפט – גם בישראל....

 • עבירות מס: שיקולי ענישהעבירות מס: שיקולי ענישה
  תחום המס הינו תחום רגיש עד מאוד ונתון לסנקציות רבות במקרה של עבירות מס משום שמדובר אחרי הכל בהכנסות המדינה. מי שנחשד בעבירות מס לרוב זקוק לליווי של עורך דין טוב במיוחד בכדי לצאת ללא הרשאה ורישום משפטי...

 • חתימה אלקטרונית - יתרונות וחסרונותחתימה אלקטרונית - יתרונות וחסרונות
  החתימה הדיגיטלית הנקראת גם "חתימה אלקטרונית" מאפשרת זיהוי או אימות מידע. החתימה הזו היא בעלת משמעות מעולם דיני הראיות והחוזים. מבין המקרים בשטח, עולה שאלה בדבר זיוף החתימה- האם כל חתימה שהיא...

 • מדוע חשוב לדרוש צ`ק ביטחוןמדוע חשוב לדרוש צ`ק ביטחון
  אמנם השימוש בשיק ובשטרות חוב הולך ופוחת כיום, אולם יש באלו שימושים פונקציונאליים חשובים שאלו יכולים למלא, כדי לשמש ערובה לחוב של אדם מסוים או חוב אפשרי עתידי. מימושו של השיק אינו מצריך הגשת תביעה בבית...

 • צו תפיסת נכסיםצו תפיסת נכסים
  צו תפיסת נכסים או בשמו העממי יותר צו חיפוש, הוא צו אשר מתיר לרשויות מסוימות של החוק לבצע חיפוש בחפציו של אדם פרטי אשר נחשד בשפע כלשהו. למרות שהצו מפורסם מאוד בכל סדרות המשטרה הטלוויזיוניות, מדובר בסעד...

 • הכיצד יכול ערב להתגונן בפני תביעה בנקאית?הכיצד יכול ערב להתגונן בפני תביעה בנקאית?
  ערבים שבעבר חתמו על חוזה ערבות לחברים, לבני משפחה ולעמיתים לעבודה למשל והופתעו לגלות שכעת עליהם לממש את חובת הערבות עלולים לעמוד בפני תביעה בנקאית לחוב אילו אינו משלם את מחויבותו. ...

 • איך מפרקים שותפות עסקית?איך מפרקים שותפות עסקית?
  לשותפות העסקית יש יתרונות רבים בחלוקת הנטל – הכלכלי ומבחינת חלוקת התפקידים. בבניית השותפות העסקית יש לקחת בחשבון כי יכול להגיע גם יום, שבו השותפות תתפרק. לכן, ישנה המלצה לקחת בחשבון ומראש את הדרך המשו...

 • מהי עשיית עושר ולא במשפט?מהי עשיית עושר ולא במשפט?
  הביטוי "עשיית עושר ולא במשפט" – משמעו התעשרות של צד אחד על חשבונו של אחר בעוד שזה אינו מוצדק. מייצג מספר עילות לתביעה משפטית, כשעילות אלו אינן בתוך מסגרת דיני הנזיקין, דיני החוזים או במערכת ...

 • כיצד להתמודד עם תפיסת סחורה על ידי המכסכיצד להתמודד עם תפיסת סחורה על ידי המכס
  סחורה המגיעה ביבוא עוברת הליך של מכס, כאשר בסופו של תהליך, הסחורה אמורה להיות משוחררת ומותרת. יש לשלם את המס עבור הסחורה, וכיום – אין זה קשה למצוא את גובה המכס וכן את מס הקניה שיוטלו על אותו מוצא מיוב...

 • הרמת המסך ואחריות אישיתהרמת המסך ואחריות אישית
  על פי דיני תאגידים, ישנו עיקרון הישות המשפטית הנפרדת של החברה – יסוד שטומן בחובו את עיקר ההתייחסות המשפטית כלפי אותו עסק. ניתן להגביל את אחריות החברה עבור חובותיה באמצעות הסיומת "בע"מ" ...

 • דינים של חדלות פרעוןדינים של חדלות פרעון
  חדלות פירעון לא זוכה למערכת סדורה ואחידה של דינים. למעשה, התחום מונחה באמצעות מקבץ דברי חקיקה שמתייחסים להיבטים השונים של הסוגיה, ומעוגנים במסגרת הסדרים פרטניים. התוצאה היא חוסר אחידות גם בין פסקי הדי...

 • הכרות עם הליכי פשיטת רגלהכרות עם הליכי פשיטת רגל
  הליך פשיטת רגל הינו הליך מורכב ומסועף, הוא כולל בחובו מספר שלבים מהותיים ומורכבים. בעת הליך פשיטת הרגל מומלץ להיות מלווים בעורך דין מיומן המתמחה בתחום זה, אך חשוב גם לדעת את המידע הבסיסי הנוגע לתחום ז...

 • סעיפים נבחרים של הסכם שותפותסעיפים נבחרים של הסכם שותפות
  יזמות עסקית הפכה להיות נפוצה בידי רבים שמעוניינים לקיים עסק בעל מקור הון נזיל. היוזמות העסקיות הן נחלתם של אנשי עסקים וגם של מי שאין לו ניסיון בפועל. השותפות, פשוטה ככל שתהיה, נצרכת להסכם שותפות – ההס...

 • פירוק חברה מרצוןפירוק חברה מרצון
  אחד המהלכים הקשים ביותר עבור בעלים של חברה, הוא להכריז על פירוקה מרצון. אך אם בעבר, הנושא היה פשוט וכל שהיה צריך לעשות זה להודיע לרשם החברות שהחברה נסגרה, הרי שמאז 1999 יש פרוצדורה שלמה שנוגעת לנושא ו...

 • תקנות ואישור לעסקיםתקנות ואישור לעסקים
  אם ברצונכם לפתוח עסק חדש, ככל הנראה תצטרכו לעמוד במספר תקנות אשר הותקנו באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה וגם באישור האוצר....

 • היבטים בפירוק שותפויותהיבטים בפירוק שותפויות
  לא כל שותפות עסקית אשר מתחילה באופן נפלא ומלא בחלומות, בהכרח תסתיים באופן כזה, או בהכרח תחזיק שנים רבות. לפירוק שותפיות היבטים שונים, שרובם לא נעימים כל כך, אותם ננסה למנות במאמר הבא....

 • חוזה בין שותפיםחוזה בין שותפים
  חוזה שותפות הוא לא תמיד דבר טוב, ולעיתים יכולה לקרות סיטואציה בה השותפים נפרדים. בשביל למנוע את זה, כדאי שתדעו טוב מה בדיוק צריך לכלול ההסכם, כך שגם אם הוחלט להיפרד, לפחות החוזה יהיה כתוב כמו שצריך...

לייעוץ והכוונה במציאת עורך דין התקשרו עכשיו ל: 03-6958791
או שלחו פרטיכם בטופס הבא ונציגי הייעוץ שלנו ייצרו עמכם קשר בהקדם
קראתי ואני מסכים לתקנון האתר

ייעוץ משפטי חינם
סגור