מציאת עורך דין בשני שלבים פשוטים
LawFind »מגזין משפט בישראל»מגזין עבודה

מגזין עבודה

פורטל lawfind מרכז בעבורכם את מרבית הנושאים הקשורים לדיני עבודה, המאמרים המופיעים בעמוד זה מסכמים את מרבית הסוגיות העיקריות בתחום ומאפשרים לכל אחת ואחד מכם לקבל קצת מידע מעמיק יותר על התחום בבואכם להתמודד עם סוגיות משפטיות הנוגעות לדיני עבודה, הלנת שכר, זכויות עובד, פיצויים ועוד סוגיות דומות
 • תאונות עבודה - ביטוחים, פיצויים ומה שבניהםתאונות עבודה - ביטוחים, פיצויים ומה שבניהם
  תאונת עבודה מוגדרת כאירוע נקודתי בו נפגע העובד במסגרת מקום עבודתו או בדרך אליו וממנו, לרבות מקרים בהן הפגיעה התרחשה מחוץ למקום העבודה פיזית, אולם במסגרת מילוי תפקידו ותחת פעילותו בעבור המעסיק. ...

 • זכויות עובדיםזכויות עובדים
  המונח זכויות עובדים שגור בפי כל עובד, כל מעסיק ואפשר לומר שמדובר באחד התחומים החשובים ביותר שקיימים בכל מה שקשור לעולם המשפט. במובנים רבים, מדובר על תחום שהגדיר, כך או אחרת, לא רק את היחסים שבין מעסיק...

 • תשר / טיפ - בסיס לקיצבה?תשר / טיפ - בסיס לקיצבה?
  משרות שבהן ניתן לקבל "כסף שחור" שאינו מדווח במס כמו למשל כשניתן תשר למלצר והרשויות אשר מודעות לכך אינן דורשות זאת במפגיע, יכול להיות שניתן לנצל את ההכנסה הזו כדי לחסוך וליצור "תנאים סוצ...

 • פדיון ימי מחלהפדיון ימי מחלה
  דמי מחלה מאפשרים לעובד להמשיך ולקבל את משכורתו חרף מחלה שבגינה הוא מחמיץ ימי עבודה ואינו כשיר כדי לעבוד. במקרה זה, החוק מעניק גיבוי לאותו עובד שהציג אישור רפואי בדבר מחלתו. ...

 • עוזרות בית- הזכויות שלהן, החובה שלךעוזרות בית- הזכויות שלהן, החובה שלך
  מעמדן של עוזרות הבית מתעצב לאיטו עם השנים, ומי שמעסיק במשקו עוזרת בית – עליו מוטלת החובה להיות בקיא בלשון החוק העדכני – הרי מתוך כך נגזר השכר, התנאים הסוציאליים ומתן תעדוף הזכויות שלהן. ...

 • גם המעביד זכאי להגנהגם המעביד זכאי להגנה
  כשמדובר על חופש העיסוק – יש מקום לבדוק אם העובד עבר על חובותיו או השיג בכך את זכויותיו על פי חוק חופש העיסוק. נכון לימים אלו, הגבלת עיסוקו של עובד לשעבר אינה מותרת למעביד, אלא אם הוכיח שזו מפירה אינטר...

 • 10 הדיברות למעביד המבקש לפטר עובד10 הדיברות למעביד המבקש לפטר עובד
  גם פרידה בין עובד למעביד צריכה להיעשות באופן מכובד ובהתאם לחוק- לא רק קליטתו למעגל העבודה והעסקתו. בארגונים הגדולים ישנן מחלקות משאבי אנוש שבקיאים בתהליך, אולם בעלי עסקים קטנים ובינוניים לרוב עושים זא...

 • העסקת עובד זר – לשון החוק וענישההעסקת עובד זר – לשון החוק וענישה
  הטיפול בעובדים זרים ובעובדים פלשתינים עבר מאחריות יחידת סמך במשרד התמ"ת החל מינואר 2009 לאחריות רשות האוכלוסין, מעברי הגבול וההגירה. יחידה זו תחליט אם יתקבל אישור להעסקתם של עובדים זרים על סמך בק...

 • זכאות לדמי מחלה גם לאחר הפיטוריםזכאות לדמי מחלה גם לאחר הפיטורים
  לפי חוק, אין לפטר עובד בזמן היעדרותו מקום העבודה בגין מחלה – אלא אם תקרת הצבירה לימי המחלה אזלה. ישנם חריגים לחוק, כמו למשל פיטורין במקרה שהעסק חדל לפעול, ניתן צו פירוק או פשיטת רגל של המעביד. ...

 • סעיף אי תחרות בחוזה העסקה אישיסעיף אי תחרות בחוזה העסקה אישי
  מעסיקים רבים מעדיפים כיום להחתים את העובדים על חוזי העסקה אישיים לצד צמצום במספר העובדים שמועסקים באמצעות חוזי העסקה אישיים. אחת הסוגיות הרגישות במסגרת חוזי ההעסקה האישיים היא התייחסות להגבלת חופש העי...

 • פיצוי על הלנת פיצויי פיטוריןפיצוי על הלנת פיצויי פיטורין
  עובדים הזכאים על פי החוק לפיצויי פיטורין עלולים למצוא את פיצויי הפיטורין מעוכבים. שיהוי בתשלום דמי הפיצויים מעבר לזמן הנקוב, מהווה הלנת פיצויים, כלומר – עילה לתביעת המעסיק הגוררת פיצויים נוספים בגין ה...

 • חוזה עבודה לתקופה קצובהחוזה עבודה לתקופה קצובה
  קיימים בנמצא חוזים שבהם מתואר מועד תחילת ההעסקה אצל המעביד, אולם יש גם תאריך יעד לסיום אותה תקופה. זהו חוזה עבודה אישי, וסיום החוזה לפני המועד האמור בו תיחשב להפרת החוזה אלא אם הייתה בו הוראה כזו....

 • הזכות לעבודה בישיבההזכות לעבודה בישיבה
  בשנת 2007 נכנס לתוקף חוק הזכות לעבודה בישיבה הידוע גם כ"חוק הקופאיות", ובו ניתנו גם הסעדים במקרי הפרת החוק – לרבות סעד הפיצויים. בית הדין לעבודה הוסמך לתת צווי עשה או צווי מניעה לתיקון של הפ...

 • עובד שכיר או עובד קבלן עצמאי (פרילאנס)?עובד שכיר או עובד קבלן עצמאי (פרילאנס)?
  בית הדין לעבודה פסק, כי גם פרילאנסרים או קבלנים עצמאיים שלא מקבלים תלוש שכר – אלא ששכרם משולם כנגד חשבונית או קבלה יכולים להיחשב כעובדים בעלי זכויות סוציאליות לכל דבר ועניין....

 • שלילת פיצויי פיטוריםשלילת פיצויי פיטורים
  זכות הפיטורין היא זכות יסוד השייכת לעובד. זו נחשבת לזכות ראשונה במעלה של העובד לאחר שסיים את יחסי העבודה עם מעסיקו. בישראל של שנות האלפיים מתנהלים על פי חוק שלילת פיצויי פיטורין משנת 1963 ועל פי תיקו...

 • המדריך לזכויות המעסיקהמדריך לזכויות המעסיק
  על המעסיק חלות חובות כמו גם זכויות, אותן הוא לא בהכרח מכיר משום שאלו בנוית טלאי על גבי טלאי כפקודות, הסכמים קיבוציים, פקודות, צווי הרחבה, הוראות שונות וחוקים שונים שיש לבצע ביניהם אינטגרציה. כשם שעל ה...

 • זכויות סוציאליות לעובדיםזכויות סוציאליות לעובדים
  ניתן להבחין בין סוגי עובדים שונים אשר חלות עליהם חובות וזכויות משפטיות שונות. מדי שנה מגיעים אל בית המשפט האזורי והארצי תביעות שונות שנוגעות להפרת זכויות העובדים ולעבירה על חוקי המגן. ...

 • הטרדה מינית בעבודההטרדה מינית בעבודה
  החוק מגדיר מה הם המצבים של הטרדה מינית כלפי גבר או אישה או בידי גבר או אישה – והחוק מכסה את כל האפשרויות הללו. על מי שהוטרד מינית לבחור אם להגיש תביעה כספית, להתלונן במשטרה או להתלונן במקום העבודה. ...

 • חובת עריכת שימוע לעובד טרם פיטוריוחובת עריכת שימוע לעובד טרם פיטוריו
  החובה לנהוג בעובד בתום ובהגינות חלה על המעסיק, וזו חובה בעלת תוקף הולך וגובר ככל שמדובר על סיום היחס בין עובד למעביד. בזמן זה חלה חובה לערוך לעובד שימוע לאחר הגשת זימונו ולהותיר לעובד פרק זמן להיערכות...

 • זכויותיו של פרילנסר במקום העבודהזכויותיו של פרילנסר במקום העבודה
  אדם אשר מעסיקו לא משלם לא בתלוש שכר אלא בחשבוניות עדיין נחשב כעובד לכל עניין ודבר, כלומר – מגיעות לו זכויות סוציאליות ממקום העבודה, ובין היתר – לפיצויי פיטורין. כדי להבין אם העובד זכאי לכך עליו להיעזר...

 • מי זכאי להחזרי נסיעות ובאילו תנאים?מי זכאי להחזרי נסיעות ובאילו תנאים?
  חלק מן התנאים שקבועים בין דיני העבודה אלו תשלום של החזרי נסיעות. יחד עם החובה של המעסיק לשלם לעובדיו נסיעות ישנם חריגים אשר לא יצרו חובה מטעם המעסיק לשלם – ומכאן רצוי שכל עובד ידע את זכויותיו לגבי החז...

 • פיצויי פיטורין - לא רק למפוטרפיצויי פיטורין - לא רק למפוטר
  נהוג לחשוב כי רק מי שקיבל הודעת פיטורין זכאי לפיצויי פיטורין לפי החוק. אולם, מה שהיה טאבו עד לפני מספר שנים, שונה וכעת הוכנסו לחוק סעיפים בגינם גם מי שהתפטר מיוזמתו יכול להיות זכאי לפיצויים. ...

 • התקופות בהן חל איסור על מעביד לפטר עובדהתקופות בהן חל איסור על מעביד לפטר עובד
  לפי דיני עבודה קיימים כמה מקרים, תקופות, בהן חל איסור מבחינה חוקית על פיטורי עובד. הסיבה מדוע התקופות הללו דווקא נבחרו ככאלו האסורות בפיטורין, הן משום שלרוב מדובר בענייני בריאות או בעיות אישיות נוספו...

 • פיצוי לעובדת שהוטרדה מיניתפיצוי לעובדת שהוטרדה מינית
  נשים וגם גברים חווים מדי יום במקום העבודה הטרדות על רקע מיני, וזאת על אף הניגוד לחוק למניעת הטרדה מינית. זוהי עוולה אזרחית שיש בה פיצוי וגם עבירה פלילית אשר חובקת עונש בהתאם לחומרת העבירה. ...

 • הגבלת פיטורים עקב שירות מילואיםהגבלת פיטורים עקב שירות מילואים
  על פי חוק חיילים משוחררים משנת 1949, ישנו איסור על פיטורי עובדים בתקופת השירות במילואים וגם במהלך התקופה שלאחר מכן לאורך 30 ימים – אלא אם ישנו היתר מוועדת תעסוקה הפועלת לפי החוק. ...

 • חופשת לידה לגבריםחופשת לידה לגברים
  בעבר זה לא היה נהוג, אך כיום זהו עניין מקובל ביותר שגברים יכולים לצאת לחופשת לידה כמו כן. רק מה? אליה וקוץ בה שכן החוק אינו מתיר לשני בני הזוג להיות בחופשת לידה, ואם הגבר מחליט לצאת לכזו, על האישה להח...

 • האפשרות לעקל פיצויי פיטוריםהאפשרות לעקל פיצויי פיטורים
  על פי חוק בישראל, ישנה זכות פיננסית – סוציאלית לעובד שמעסיקו פיטר אותו – הוא יהיה זכאי לקבל פיצויי פיטורין. ישנם מקרים בהם המשכורת של עובד מעוקלת כמו למשל מקרי חובה לגורמים שונים. האם ניתן לעקל גם את ...

 • חישוב פיצויי הלנת שכרחישוב פיצויי הלנת שכר
  פיצויי הלנת השכר מחושבים על פי חוק הגנת השכר משנת 1958 ותיקונים שונים שנעשו על גבו. תיקונים אלו משנים בכל פעם את פני התמונה המשפטית בתביעות הלנת שכר, ולכן יש להתייעץ עם עורך דין דיני עבודה בטרם הגשת ה...

 • המשמעות הכספית של פיטורי אשה בהריון ללא היתרהמשמעות הכספית של פיטורי אשה בהריון ללא היתר
  לפי חוק עבודת נשים, ניתנת הגנה לנשים הרות החל מן החודש השישי לעבודתן תחת אותו מעסיק או במקום עבודתן. אין לפטר אותן, אלא עם אישורו של משרד התמ"ת (משרד הכלכלה). רצוי לקבל ייעוץ משפטי על מנת לבחון א...

 • זכויות עובדים במהלך החגיםזכויות עובדים במהלך החגים
  חוק שעות עבודה הוא אחד מן החוקים מבין חוקי משפט העבודה, כשתפקידו הוא קביעת מסגרת שעות העבודה והמנוחה שמותרות לעובד, לרבות זמני ההפסקות. חוק זה עולה על החוזה האישי שנקבע בין עובד למעסיקו – בימי חול, שב...

לייעוץ והכוונה במציאת עורך דין התקשרו עכשיו ל: 03-6958791
או שלחו פרטיכם בטופס הבא ונציגי הייעוץ שלנו ייצרו עמכם קשר בהקדם
קראתי ואני מסכים לתקנון האתר

ייעוץ משפטי חינם
סגור